logi sisse meist KKK

Kas keegi oskaks soovitada head kirjandust MVC arhitektuuri teemadel, võib olla ka inglise keeles.

Läbi google leiab peaasjalikult mingi keele ja/või IDE põhiseid õpetusi või küllaltki pealiskaudseid blogi postitusi.

Sooviks end harida just nimelt selles, et kuidas koodi paremini organiseerida ning hallata nii, et sujuks meeskonna töö ja kood oleks kergesti taaskasutatav, testitav jne.

küsitud Mar 29 '12 at 10:11

Mikk's gravatar image

Mikk
58112


Vast üks huvitavamatest ja täpsemaid on Xerox Parc-i informatsioon selle arendamise kohta.

Martin Fowleri raamatus Patterns of Enterprise Application Architecture on selle kohta põhjalikumat informatsiooni (osa sellest on ka internetis kättesaadav).

Lisaks sellelt lehelt leiab päris head informatsiooni ja linke.

Kindlasti tasub lugeda ka Carlo Pescio head kriitikat Controlleri kohta siit ja selle teine osa .

Ei tasu piirduda ainult MVC arusaamisega, võiks lisaks lugeda MVVM ja MVP kohta.

link

vastatud Mar 29 '12 at 15:01

egon's gravatar image

egon ♦♦
771239

Sinu vastus
lülita eelvaade

Jälgi seda küsimust

By Email:

Pärast sisselogimist saad tellida muudatuse teavitusi siit

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *kaldkiri* või __kaldkiri__
  • **paks kiri** või __paks kiri__
  • link:[tekst](http://url.com/ "pealkiri")
  • pilt?![alt tekst](/path/img.jpg "pealkiri")
  • nummerdatud nimekiri: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • põhilised HTML märgendid on samuti toetatud

Pinu tööpakkumised

kõik pakkumised »

Küsimuse sildid:

×3

küsitud: Mar 29 '12 at 10:11

nähtud: 2,510 korda

viimati uuendatud: Mar 29 '12 at 15:01

Litsents: Creative Commons Attribution License | Kontakt: info@pinu.ee