logi sisse meist KKK

Kas keegi oskab soovitada mõnda sõnastikku või teatmikku kust võiks leida eestikeelseid vasteid terminitele nagu "class library", "service adapter" jne?

Miks ma küsin on see, et oleks vaja oma igapäevase töö sisu selgitada n.ö. linnulennult, programmeerimisega mitte kursis olevale otsustajale. Ma ei taha selles osas kavaldama või ninatarka mängima hakata, pigem otsin suupäraseid ja arusaadavaid mõisteid, mis annaksid võimaluse asjadest rääkida nii, et projektijuht saab enam-vähem aru ja et ma ise ei peaks tundma nagu ajaksin tehnilisest vaatepunktist lähtudes mingit udu.

Pakkuda võib nii online kui ka surnud puu formaadis avaldatud teatmikke.

küsitud May 05 '13 at 11:53

Seven's gravatar image

Seven
11113

edited May 05 '13 at 11:54


Kõige ulatuslikum ja ametlikum allikas eestikeelse IT-sõnavara osas peaks olema standard EVS 2382 Infotehnoloogia. Sõnastik, mida saab lisaks EKI päringumootori kaudu vaatamisele soovi korral standardiametist ka paberkandjal osta (~35 vihikuna kokku ~2000 leheküljel).

Cybernetica pakub oma veebilehel mitmetest standarditest kokku kompileeritud Tarkvaratehnika sõnastikku ja eelmisest natuke spetsiifilisema kallakuga Andmekaitse ja infoturbe sõnastikku.

Rohkem küll lõppkasutajale orienteeritud, aga vahest siiski abiks on Vello Hansoni ja Arvi Tavasti koostatud Arvutikasutaja sõnastik ja Hekki Vallaste hallatav IT- ja sidetehnika seletav sõnastik.

link

vastatud May 05 '13 at 12:30

Ahto%20Truu's gravatar image

Ahto Truu ♦♦
6596711

Päris lihtsaks sa siiski võhikutele neid termineid teha ei saa, sest ka eestikeelne IT-terminoloogia vajab spetsiifiliste sõnadega harjumist ja äraõppimist, nagu igas muus valdkonnas.

link

vastatud May 06 '13 at 22:07

Teet65's gravatar image

Teet65
175912

No meil on pea-aegu kõigil töötajatel üht- või teistpidi reaalaineline kõrgharidus nii et võhiku muret eriti pole. Lihtsalt ma olen märganud seda, et mida osavam sõnakasutus, seda kiiremini ja täpsemalt jõuab jutu iva lugejale või kuulajale kohale.

(Aug 23 '13 at 11:35) Seven
Sinu vastus
lülita eelvaade

Jälgi seda küsimust

By Email:

Pärast sisselogimist saad tellida muudatuse teavitusi siit

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *kaldkiri* või __kaldkiri__
  • **paks kiri** või __paks kiri__
  • link:[tekst](http://url.com/ "pealkiri")
  • pilt?![alt tekst](/path/img.jpg "pealkiri")
  • nummerdatud nimekiri: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • põhilised HTML märgendid on samuti toetatud

Pinu tööpakkumised

kõik pakkumised »

Küsimuse sildid:

×1
×1

küsitud: May 05 '13 at 11:53

nähtud: 4,208 korda

viimati uuendatud: Aug 23 '13 at 11:35

Sarnased küsimused

Litsents: Creative Commons Attribution License | Kontakt: info@pinu.ee