logi sisse meist KKK
typedef struct {//võtan vastu inimeste adndmete struktuurid
  isik autor;
  kuupaev valjastamise_kuupaev;(omakorda alamstrukt)
}andmed;
andmed pood[10];//annan suuruseks 10. Saan aru, et pole dünaamiline...

Kuidas näeks välja sarnane asi javas? Just nimelt ei saa aru, kuidas javas classile anda mingisugune suurus...

küsitud May 23 '13 at 23:10

EkkeT's gravatar image

EkkeT
1111

edited May 24 '13 at 09:32

Ahto%20Truu's gravatar image

Ahto Truu ♦♦
6596711


// mittedünaamiliselt

Object objekt[10];

// dünaamiliselt

Object obj[] = new Object[10];

link

vastatud May 24 '13 at 08:01

andreskaju's gravatar image

andreskaju
111

Kahjuks esimene neist kahest näitest ei ole lubatud süntaks üheski Java versioonis, millega ma elus kokku puutunud olen. Sellisele sarnane staatiline initsialiseerimine on võimalik ainult siis, kui kohe anda ka kõigi elementide väärtused:

Object[] obj = {foo, bar, baz};

Teine näide küll töötab, aga selle asemel soovitatakse kasutada:

Object[] obj = new Object[10];

(May 24 '13 at 09:43) Ahto Truu ♦♦

Nii ongi. Kirjutasin mälu järgi - ei pea meeles kõiki detaile :)

link

vastatud May 24 '13 at 10:58

andreskaju's gravatar image

andreskaju
111

Sinu vastus
lülita eelvaade

Jälgi seda küsimust

By Email:

Pärast sisselogimist saad tellida muudatuse teavitusi siit

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *kaldkiri* või __kaldkiri__
 • **paks kiri** või __paks kiri__
 • link:[tekst](http://url.com/ "pealkiri")
 • pilt?![alt tekst](/path/img.jpg "pealkiri")
 • nummerdatud nimekiri: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • põhilised HTML märgendid on samuti toetatud

Pinu tööpakkumised

kõik pakkumised »

Küsimuse sildid:

×16
×3

küsitud: May 23 '13 at 23:10

nähtud: 2,668 korda

viimati uuendatud: May 24 '13 at 10:58

Litsents: Creative Commons Attribution License | Kontakt: info@pinu.ee