logi sisse meist KKK
0
1

Jätkuks kokkutulekul näidatule/räägitule.

Mis vigureid, lisasid ja kavalaid käske kasutada, et oma suhet Gitiga veel meeldivamaks muuta?

This küsimus is marked "community wiki".

küsitud Apr 08 '11 at 13:46

Rene%20Saarsoo's gravatar image

Rene Saarsoo ♦♦
1.1k101121


Giti branchi nimi Bashi prompti.

Just enne kokkutulekut avastasin tänu Egonile tillukese Bashi skripti, mis muudab mu käsurea selliseks:

~ $ cd project
~/project (master) $ git checkout my-branch
~/project (my-branch) $

Piisab vaid järgmise imetillukese skripti lisamisest oma .bashrc faili:

function parse_git_branch {
 ref=$(git symbolic-ref HEAD 2> /dev/null) || return
 echo "("${ref#refs/heads/}")"
}
PS1="\w \$(parse_git_branch)\$ "

Ning pole ohtu enam ära unustada millises branchis parajasti oled.

link

vastatud Apr 08 '11 at 13:57

Rene%20Saarsoo's gravatar image

Rene Saarsoo ♦♦
1.1k101121

Lisaks bashi promptile on abiks ka auto-complete. Mitte kõigil opsüsteemidel ei tule see automaatselt. näiteks OS X peal tuleb see eraldi seadistada. git-completion.bash

link

vastatud Apr 09 '11 at 12:09

Martin%20Paljak's gravatar image

Martin Paljak ♦
220118

Ooo jaa... ilma selleta ei kujutaks elu ettegi.

(Apr 09 '11 at 12:56) Rene Saarsoo ♦♦

Loomulikult on .gitconfig failis palju võimalusi asjade seadistamiseks.

Üks kasulikumaid asju seal on vast aliaste seadistamine:

[alias]
 a = add
 aa = add .
 d = difftool
 st = status
 ci = commit -m
 ca = commit -a -m
 b = branch 
 br = branch -av
 co = checkout
 cob = checkout -b
 df = diff
 lg = log --graph --pretty=format:'%Cgreen%an%Creset : %Cred%h%Creset, %C(2)%ar%Creset %n%w(60)%s'
 rb = rebase
 merge = merge --no-ff
 mg = merge --no-ff

 sf = svn fetch
 sr = svn rebase

 ignore = update-index --assume-unchanged
 care  = update-index --no-assume-unchanged

Ja loomulikult tasub bashish ka lisaks panna alias g='git'.

Ehk näiteks võib workflow pärast olla umbes seline:

g init .
# add some new files
g aa
g ci "initial commit"
# edit files
g ca "fix bug"
link

vastatud Apr 09 '11 at 15:57

egon's gravatar image

egon ♦♦
771239

edited Apr 09 '11 at 15:57

Formaliseeritud branchimise süsteemi kasutamine.

See on viis kuidas kasutada git-i suuremas grupis nii, et seda oleks lihtne majandada. See hoiab branchide struktuuri ilusana ja nimed ühtlasena.

Selle jaoks on olemas ka eraldi plugin, mis lihtsutab selle branchimise süsteemi kasutamist.

link

vastatud Apr 10 '11 at 18:24

egon's gravatar image

egon ♦♦
771239

Androidi projektist pärit repo skript: http://source.android.com/source/version-control.html

Lihtsustab oluliselt töötamist keskkonnas, kus kood on jagatud paljude repode vahel.

(Ma muidugi ei tea, kas sellest kokkutulekul räägiti või mitte, kahjuks ei saanud ise kohale tulla)

link

vastatud Apr 12 '11 at 09:36

Mart%20Oruaas's gravatar image

Mart Oruaas
211

Eip. Kokkutulekul sest teps mitte ei räägitud. Ehk seletad siis mis eeliseid see annab, sest viidatud leheküljelt sain ma teada pea-asjalikult niipalju, et repo on mõeldud Androidi arendajatele.

(Apr 12 '11 at 10:37) Rene Saarsoo ♦♦

Põmst võimaldab giti operatsioone teha ühe liigutusega mitme repo peal korraga. Jah, out-of-the-box on ta mõeldud Androidi arendajatele, aga väikse kohendamisega saab ta tööle igaks otstarbeks.

(Apr 12 '11 at 11:49) Mart Oruaas

Kui välja jätta mõned keeled nt. Delphi, siis minu trikk on kirjelatav 2 sõnaga: integreeritud Eclipse'i.

link

vastatud May 29 '11 at 14:47

margus's gravatar image

margus
1

Sinu vastus
lülita eelvaade

Jälgi seda küsimust

By Email:

Pärast sisselogimist saad tellida muudatuse teavitusi siit

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *kaldkiri* või __kaldkiri__
 • **paks kiri** või __paks kiri__
 • link:[tekst](http://url.com/ "pealkiri")
 • pilt?![alt tekst](/path/img.jpg "pealkiri")
 • nummerdatud nimekiri: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • põhilised HTML märgendid on samuti toetatud

Pinu tööpakkumised

kõik pakkumised »

Küsimuse sildid:

×2

küsitud: Apr 08 '11 at 13:46

nähtud: 4,313 korda

viimati uuendatud: May 29 '11 at 14:47

Litsents: Creative Commons Attribution License | Kontakt: info@pinu.ee