logi sisse meist KKK

Alates 1.01.2018 pinu.ee lõpetab oma töö. Tänud kõigile osalejatele ja kohtume jälle!

Konfigureerisin tomcati nii, et https lehele minnes küsitakse koheselt certi ja selle peale peaks brauseri küsima kasutaja käest PIN1-te. Nii see ka juhtub Firefoxi, IE ja Opera puhul, kuid Chrome puhul küsitakse ainult certi ja PIN1 mitte. Plugin on olemas ja teistel lehtedel saab käia. Ehk on kellelgi sarnast kogemust?

Tomcati conf

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
      maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
      clientAuth="true" sslProtocol="TLS"
      connectionLinger="-1"
      keystoreFile="keystore.jks"
      keyAlias="tomcat" keyPass="tomcat" keystorePass="tomcat"
      truststoreFile="truststore.jks"
      truststorePass="tomcat" />

Sertifikaadi päring

<%@page import="java.security.cert.X509Certificate"%>
<%
Object o = request.getAttribute("javax.servlet.request.X509Certificate");
if (o != null) {
 X509Certificate certs[] = (X509Certificate[]) o;
 X509Certificate cert = certs[0];
%>
<%= cert.getSubjectDN().getName() %>
<%
} else {
%>
 Object was null.
<%
}
%>

küsitud Oct 26 '15 at 15:37

s3cr3t_user's gravatar image

s3cr3t_user
111

Ole esimene kes vastab sellele küsimusele!
lülita eelvaade

Jälgi seda küsimust

By Email:

Pärast sisselogimist saad tellida muudatuse teavitusi siit

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *kaldkiri* või __kaldkiri__
 • **paks kiri** või __paks kiri__
 • link:[tekst](http://url.com/ "pealkiri")
 • pilt?![alt tekst](/path/img.jpg "pealkiri")
 • nummerdatud nimekiri: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • põhilised HTML märgendid on samuti toetatud

Pinu tööpakkumised

kõik pakkumised »

Küsimuse sildid:

×5
×2
×1

küsitud: Oct 26 '15 at 15:37

nähtud: 1,563 korda

viimati uuendatud: Oct 26 '15 at 15:37

Litsents: Creative Commons Attribution License | Kontakt: info@pinu.ee